ulgamyň dogry işlemegi üçin sizde iň pesinden bu enjamlar bolmalydyr
esasy serwerler
Programma üpjünçiliginiň uzak möhlet bökdençsiz işlemegi üçin pesinden aşakdaky enjamlar maslahat berilýär. Eger-de esasy serwer aşakda görkezilen görkezijilerden pes bolsa bökdençlikleriň emele gelmegi mümkin.
  • 6 CPU
  • 16GB RAM
  • 1TB HDD
Serwere ýüklenjek operasion ulgamy Ubuntu / Linux
Network Adapter 1G
Her skanerlenen hat üçin gerek ýer 200 kb
Ýüklenen wagty gerek bolan internet tizligi 2 Mbit/s
işgärleriň kompýuteri
Programma üpjünçiliginiň bökdençsiz işlemegi üçin işgärleriň kompýuterleriniň ýa-da planşetleriniň görkezijleri pesinden aşakda görkezilen ýaly bolmaly
  • >49.0 Chrome version
  • 1 Mbit/s Network
Kompýuter üçin operasion ulgamlar Windows/Mac/Linux
Tablet görnüşi ulanmak islenilse iPad 10.2 / TMCELL APN
kanselýariýa işgärleri
Kanselýariýa işgäri üçin adaty işgäriň ulanýan kompýuterinden tapawutlylykda gelip gowuşan hatlary ulgama ýüklemek üçin skaner hem zerurdyr.
  • >49.0 Chrome version
  • 1 Mbit/s Network
  • Skanner